logo

Khokhar Productions

Mere Rashke Qamar - Remix - Nusrat Fateh 190Kbps

Mere Rashke Qamar - Remix - Nusrat Fateh 190Kbps

Nusrat Fateh Ali Khan, Khokhar Productions, Nusrat Fateh Ali Khan
Mere Rashke Qamar - Remix - Nusrat Fateh 320Kbps

Mere Rashke Qamar - Remix - Nusrat Fateh 320Kbps

Nusrat Fateh Ali Khan, Khokhar Productions, Nusrat Fateh Ali Khan
Mere Rashke Qamar - Remix - Nusrat Fateh Ali Khan

Mere Rashke Qamar - Remix - Nusrat Fateh Ali Khan

Nusrat Fateh Ali Khan, Khokhar Productions, Nusrat Fateh Ali Khan
Mere Rashke Qamar - Remix 320Kbps

Mere Rashke Qamar - Remix 320Kbps

Nusrat Fateh Ali Khan, Khokhar Productions, Nusrat Fateh Ali Khan
Mere Rashke Qamar - Remix 190Kbps

Mere Rashke Qamar - Remix 190Kbps

Nusrat Fateh Ali Khan, Khokhar Productions, Nusrat Fateh Ali Khan
Mere Rashke Qamar - Remix 320Kbps

Mere Rashke Qamar - Remix 320Kbps

Nusrat Fateh Ali Khan, Khokhar Productions, Nusrat Fateh Ali Khan
Mere Rashke Qamar - Remix 190Kbps

Mere Rashke Qamar - Remix 190Kbps

Nusrat Fateh Ali Khan, Khokhar Productions, Nusrat Fateh Ali Khan